Your browser does not support the video tag. Centrum Prasowe Foksal, 2013-07-04 toksyna botulinowa, botulina, spastyczność, udar mózgu, rehabilitacja, refundacja W Polsce rocznie udaru mózgu doznaje 75 tys. osób, z których większość zostaje dotkniętych niepełnosprawnością w mniejszym lub większym stopniu. Poważnym powikłaniem udaru jest spastyczność, która nieleczona prowadzi nie tylko do znacznego pogorszenia jakości życia, ale przede wszystkim do bardzo poważnych medycznych powikłań. Toksyna botulinowa wydaje się być obecnie jedynym skutecznym leczeniem. Dlaczego wciąż tak trudno z niej skorzystać w Polsce? Czy rzeczywiście pomaga? Na ten temat rozmawiamy z prof. Andrzejem Boguckim