Your browser does not support the video tag. 66 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, 2013-09-19 prof. jerzy jabłecki, proteza, przeszczepy górnych kończych, przeszczep “Wszyscy nasi chorzy mieli protezy. Niektóre z nich były finansowane przez instytucje państwowe. Jednak przy aktywnym życiu, protezy te częściej były w naprawie. Chorzy nie akceptują ich, jakakolwiek proteza by to nie była. Domagają się przeszczepu mimo ryzyka, o którym są informowani. Jest to dla nich możliwość powrotu do społeczeństwa i szansa na rozpoczęcie nowego życia.” Prof. Jerzy Jabłecki o protezach i przeszczepach kończyn górnych.