Your browser does not support the video tag. Warszawa, 2013-10-30 prof. mirosław ząbek, dr sebastian dzierżęcki, centrum neuroradiochirurgii, gamma knife, nowotwór Technologia Gamma Knife jest dostępna w Polsce od 2011 roku. W ciągu niespełna 3 lat terapii poddano prawie 1400 pacjentów. Tak wysoka liczba zabiegów zakończonych powodzeniem jest osiągnięciem na skalę światową. Prof. Mirosław Ząbek i dr Sebastian Dzierzęcki podsumowują dotychczasową działalność warszawskiego Centrum Neuroradiochirurgii.