Your browser does not support the video tag. Kongres PTL, WUM, 2013-11-09 prezes NIL,  maciej hamankiewicz, prototyp projektu p1, projekt p1, informatyzacja, system informatyczny Poprosiliśmy prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, dr n. med. Macieja Hamankiewicza, o komentarz dotyczący wprowadzenia prototypu projektu P1.  Więcej informacji na temat projektu P1 znajdą Państwo pod poniższym linkiem: http://www.diabetolog.pl/doniesienia/33344