Your browser does not support the video tag. studio Openmedica, 2014-02-19 prof. Waldemar Machała, uraz, wojna, afganistan Która z obowiązujących dwóch strategii postępowania z pacjentem po urazie jest najwłaściwsza i w jakich przypadkach – “stay & play” czy “scoop & run”? Czy zawsze należy podawać leki przeciwbólowe? Na czym polega strategia “damage control” oraz jakie najczęstsze błędy popełniane są podczas opieki nad pacjentem po urazie? Między innymi o tym rozmawialiśmy z profesorem Waldemarem Machałą.