Your browser does not support the video tag. WUM, Warszawa, 2014-03-05 “Podstawowym problemem polskiej nauki jest to, że przez dziesięciolecia nie były preferowane badania naukowe, które miałyby zastosowanie praktyczne. Nie wymagano tego ani od uczelni, ani od naukowców. W tej chwili dużo pieniędzy ma iść na komercjalizację wyników badań naukowych, ale nie ma pieniędzy na prowadzenie tych badań. Więc co my mamy komercjalizować?” – tak profesor Gołąb komentuje innowacyjność polskiej medycyny. Profesor Majewski przypomina, że komercjalizacja wyników badań jest wieloletnim i wieloetapowym procesem. Do najczęstszych błędów naukowców zalicza przedwczesne odsprzedawanie patentów. Profesor zauważa jednak ogromne zainteresowanie projektami. Na WUMie prowadzone są obecnie czter...