Your browser does not support the video tag. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 2014-03-12 Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, pan Marcin Kędzierski, komentuje dotychczasowe prace nad informatyzacją służby zdrowia (głównie prototyp projektu P1).  Więcej informacji o projekcie P1 znajdą Państwo pod poniższym linkiem: http://www.diabetolog.pl/doniesienia/33344