Your browser does not support the video tag. Zabrze, 2014-03-26 Zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka “Miary sukcesu w medycynie”, ktorego gościem był prof. Marian Zembala. Prof. Marian Zembala asystował przy pierwszych operacjach transplantacji serca w Polsce oraz zabiegu wszczepienia sztucznego serca człowiekowi. Jako pierwszy w Polsce wprowadził mapping śródoperacyjny oraz operacyjne leczenie napadowego częstoskurczu komorowego w chorobie niedokrwiennej serca oraz pierwszy zastosował u chorego obie tętnice piersiowe-wewnętrzne w chirurgicznym leczeniu choroby niedokrwiennej serca. W roku 1997 wykonał pierwszą w Polsce transplantacje pojedynczego płuca. wybitny kardiochirurg i transplantolog, od 1993 roku dyrektor  Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.