Your browser does not support the video tag. Warszawa, Politechnika Warszawska, 2014-04-15 Wydaje się, że druk 3D na stałe zagościł w medycynie. Dzięki protezom wykonywanym za pomocą drukarek operacje stają się łatwiejsze, co w konsekwencji prowadzi do uniknięcia wielu błędów. Przy współpracy Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Onkologii realizowany jest projekt Bioimplant. Jego celem jest stworzenie bioimplantów mających zastępować ubytki kostne, powstałe w wyniku np. usuwania nowotworów.