Your browser does not support the video tag. Hotel Marriott, Warszawa, 2014-05-15 Forum Innowacyjna Ochrona Zdrowia to ogólnopolski panel dyskusyjny organizowany przez OSOZ (Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia). Tegoroczna konferencja odbyła się w konktekście 10 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dyskutowano m. in. o komunikacji na linii lekarz – pacjent oraz o nowoczesnych narzędziach informatycznych slużących do rozliczeń towarzystw ubezpieczeniowych z podmiotami leczniczymi.