Your browser does not support the video tag. IV Sympozjum „Onkologia – Konstelacje 2014”, 2014-06-11 Ablacja jest techniką stosowaną głównie w chirurgicznym leczeniu raka wątroby, toczą się dyskusje i próby jej wykorzystania w leczeniu raka trzustki, nerki czy płuc. Dzięki postępowi technologicznemu przed tą metodą otwierają się jednak wciąż nowe możliwości. „Mamy dwa nowe urządzenia. To ablacja mikrofalowa o znacznie większym zastosowaniu niż tradycyjna technika oraz nanoknife, wykorzystujący zamiast wysokiej temperatury prąd o wysokiej częstotliwości, niszczący każdą komórkę nowotworową. Nanoknife może więc być przydatny także w leczeniu np. raka trzustki” – wyjaśnia dr hab. Dawid Murawa. Możliwości leczenia są więc coraz większe. Niestety, brakuje pieniędzy….