Your browser does not support the video tag. Łódź, 2015-03-04 Komentarz profesora Mirosława Ząbka na temat nowatorskiej operacji przeszczepienia komórek węchowych do rdzenia kręgowego oraz ostatnich badań i doniesień ze świata neurotramatologii.