Your browser does not support the video tag. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2015-06-26 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego od 2006 roku kierowana przez prof. dr hab. n. med. Andrzeja Chmurę, od kilku lat jest najaktywniejszym ośrodkiem transplantacyjnym w Polsce.
W 2014 roku w Klinice przeprowadzono 236 transplantacji, co daje największą liczbę tego rodzaju operacji nie tylko w historii Kliniki i całego Kraju, ale stawia Klinikę wśród najbardziej aktywnych ośrodków transplantacyjnych w Europie i na Świecie. Zespół Kliniki może pochwalić się największym w kraju doświadczeniem w przeszczepianiu nerek
od żywych dawców – w ostatnich latach ...