Warszawa, 2015-10-23 Na konferencji w Fabryce Trzciny zainaugurowano kampanię Ministerstwa Zdrowia „Zgoda na życie”. Kampania ma edukować społeczeńśtwo na temat transplantacji oraz zachęcić do wyrażania zgód na pobranie narządów po śmierci. Zapytaliśmy dyrektora Centrum Koordynacyjno-Organizacyjnego ds. transpantacji Poltransplant, profesora Romana Danielewicza, o obecną sytuację w Polsce dotyczącą przeszczepów. Zgodę na pobranie narządów można wyrazić również poprzez specjalną aplikację mobliną dostępną pod adresem: http://deklaracja.zgodanazycie.pl/ Więcej informacji o kampanii można znależć na stronie: www.zgodanazycie.pl