Warszawa, 2015-12-08 Antybiotykoporność to zjawisko znane od wielu lat, jednak na skutek błędów cywilizacyjnych człowieka dopiero teraz staje się naprawdę groźne. W ostatnich tygodniach świat obiegła informacja o odkryciu nowej bakterii opornej na wszystkie istniejące antybiotyki, również te ostatniej szansy. Komisja ekspertów powołana przez szefa brytyjskiego rządu, Davida Camerona, przewiduje, że w 2050 roku z powodu patogenów odpornych na nowoczesne terapie rocznie umierać będzie około 10 milionów ludzi, czyli więcej niż umiera na nowotwory. Młodzi polscy naukowcy z trójmiasta pracują nad nową biomolekułą, która ma być alternatywą dla antybiotyków. Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego (Olga Grudniak, Marcin Kasprowicz, Marcin Pitek, Olgierd Kasprowicz, Filip Krawczyk, Natalia Dzi...