Poradnia Chorób Stopy w Warszawie, 2016-02-18 Operacja usztywnienia stawu klinowo-środstopnego metodą Lapidusa wykonana przez Krzysztofa Bryłkę oraz dr Pawła Kołodziejskiego z Poradni Chorób Stopy w Warszawie.