Warszawa, 2016-03-03 1 marca weszła w życie nowa lista leków refundowanych. Jakie są najważniejsze zmiany w wykazie? Do obwieszczenia zostało dodanych 46 nowych produktów. Na liscie  nie znalazło się 19 produktów obecnych w poprzednim wykazie (w zakresie leków stosowanych w programach lekowych i chemioterapii). Dofinansowanie dostały kolejne leki zawierające substancje czynne: bendamustynę, bortezomib, pemetreksed oraz worykonazol. Wśród leków refundowanych niestety nie pojawił się ani niwolumab ani pembrolizumab. – Dla 65 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto – Dla 440 produktów spadnie dopłata pacjenta – Dla 475 produktów wzrośnie dopłata pacjenta – Dla 783 produktów  spadną ceny detaliczne brutto Po dwumiesięcznej przerwie refundacją został ponownie objęty...