Warszawa, 2016-05-18 Drobnoustrój Klebsiella Pneumioniae New Delhi znany jest od początku mikrobiologii. W naszym kraju pojawił się kilka lat temu. Niestety, problem zbagatelizowano, czego efektem było aż 19 ognisk epidemicznych w 12 stołecznych szpitalach w zeszłym roku. Klebsiella Pneumoniae New Delhi bytuje w przewodzie pokarmowym. Szczególnie groźna staje się po dostaniu do układu moczowego, oddechowego lub co najgorsze – krwionośnego. Na szczęście po jakimś czasie, człowiek traci nosicielstwo tej bakterii, więc nie należy wpadać w panikę. Zależy to jednak od konkretnego przypadku. Po wykryciu bakterii w szpitalu należy przenieść pacjenta do izolatki i bardziej zadbać o higienę. Szczegółowy program postepowania znajduje się na stronie www.antybiotyki.edu.pl W przypadku pacjen...