Poznań, Top Medical Trends, 2016-03-11 Prof. dr hab. Mariusz Wyleżoł – kierownik Kliniki Chirurgii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej